Strona glówna UMCS Mapa strony Kontakt
Strona główna   Aktualności   Barwy Słów. Studia lingwistyczno-kulturowe   

Barwy Słów. Studia lingwistyczno-kulturowe

okladka_Barwy slow_FilarProfesor Ryszard Tokarski, zaliczany do grona najwybitniejszych współczesnych polskich lingwistów, od początku swej naukowej drogi związany jest z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest uczonym wysoko cenionym i docenianym zarówno w środowisku lubelskim, jak i poza nim. Interdyscyplinarny charakter zainteresowań naukowych Profesora Ryszarda Tokarskiego znajduje odzwierciedlenie w tematyce tomu, który oddajemy do rąk Czytelników. Publikacja Barwy słów oddaje bogactwo tematyczne i otwartość Jego refleksji naukowej, gdyż zamieszczone tu artykuły to zarazem prace przyjaciół, współpracowników i uczniów, w tym wielu wybitnych uczonych, którzy pisząc włączone do Księgi teksty, chcieli odnieść się do myśli naukowej Znamienitego Lingwisty oraz – zgodnie z tradycją akademicką przyłączyć się do gratulacji i życzeń, które kierujemy do Profesora Ryszarda Tokarskiego.