Strona główna   Informacje dla Autorów  

Informacje dla Autorów

Materiał do publikacji powinien być przygotowany przez Autorów lub Redaktorów Naukowych według następujących zasad:

Tekst przeznaczony do składu i redakcji wydawniczej należy przygotować w formacie A4, z zastosowanie czcionki o wielkości 12 pkt., interlinia 1,5. Ze stosowanych wyróżnień w programie word można pozostawić kursywę, italic lub pogrubienie (bold).

Materiał ilustracyjny (rysunki, wykresy, diagramy) umieszczony w pracy należy przygotować i dostarczyć w oddzielnych plikach zapisanych jako JPG lub TIFF w rozdzielczości 300 dpi, w skali szarości lub CMYK (gdy grafika będzie drukowana w kolorze).
• w rysunkach, wykresach, diagramach nie można stosować szarych poddruków,
• kreska nie powinna być cieńsza niż 0,25 pkt,
• rozdzielczość materiału ilustracyjnego, zarówno skanowanego jak i importowanego z grafiki wektorowej powinna wynosić 300 dpi,
• podpisy rysunków, wykresów, diagramów oraz źródło należy wprowadzić w wordzie – nie w trybie graficznym – lecz jako odrębny tekst akapitowy.

Formie elektronicznej zawsze powinien towarzyszyć kontrolny wydruk z drukarki.

Publikacje przyjęte do planu wydawniczego na dany rok kalendarzowy należy składać w Wydawnictwie UMCS wraz z odpowiednim formularzem:

Arkusz zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego

Arkusz informacyjny czasopisma przyjętego do planu wydawniczego

Arkusz informacyjny publikacji przyjętej do planu wydawniczego

Wzór umowy na przeniesienie autorskich praw majątkowych (artykuł)

Wzór umowy na przeniesienie autorskich praw majątkowych (książka)

 

Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 09-09-2016 przez Aneta Okuń