Strona główna   Zapowiedzi wydawnicze  

Zapowiedzi wydawnicze

02-06-2017
Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie - Joanna Szadura
okladka_Czas jako kategoria_SzaduraO czym jest ta książka? Na pewno nie jest o czasie ujmowanym jako wielkość fizyczna. Jest o człowieku i o tym, jak człowiek czas rozumie, jak go przeżywa, mierzy, segmentuje, ocenia, jak wpisuje weń swoje życie. Traktuje o czasie jako „nieuniknionym fakcie życia społecznego i istnienia kulturowego” – ujmowanym jako kluczowa kategoria kulturowa, na której nadbudowana została tożsamość każdej wspólnoty. Mówi o czasie społecznym, polskim, związanym z różnymi obszarami naszego bycia w świecie – regulowanym rytmami natury, rytmem biologicznym życia człowieka oraz związanym z historią i tradycją. Czasie, którego rozumienie zostało zakodowane w zwyczajach, obrzędach oraz języku.
02-06-2017
Związek Radziecki na łamach czasopisma ARKA (1983-1996) - Bogdan Borowik
okladka_Zwiazek Radziecki_BorowikRedakcja „Arki”, określając linię ideowo-polityczną czasopisma, identyfikowała ją jednoznacznie jako antykomunistyczną. Najważniejszym przejawem antykomunizmu była wieloaspektowa i wielopłaszczyznowa krytyczna refleksja na temat Związku Sowieckiego jako źródła komunizmu. Celem badawczym prezentowanej pracy jest jakościowa analiza treści artykułów dotyczących Związku Radzieckiego. Celem poznawczym studium jest określenie głównych elementów – koncepcji, teorii, modeli, paradygmatów – krytycznego stanowiska redakcji „Arki” wobec ZSRR. Prezentowane opracowanie wnosi zatem wkład do dyscypliny nauk o polityce w zakresie myśli politycznej dotyczącej ZSRR, rozwijanej w podziemiu w schyłkowym okresie PRL i pierwszych latach istnienia III Rzeczypospolitej. Kompleks zagadnień, które omawiali autorzy artykułów zamieszczanych przez redakcję „Arki”, swoim zakresem przedmiotowym zbliżony był do problematyki, jaką zajmowali się na Zachodzie sowietolodzy.
02-06-2017
Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie
okladka_Procesy medykalizacji_PiatkowskiJubileusz ćwierćwiecza to odpowiedni czas na spojrzenie wstecz i zbilansowanie naukowych osiągnięć. Dokonania lubelskich socjologów zatrudnionych w Zakładzie Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny Instytutu Socjologii UMCS wpisują się w dorobek polskiej socjologii medycyny. Problematyka medykalizacji pojawiła się w socjologicznych rozważaniach w drugiej połowie XX wieku, jest to więc stosunkowo nowe spojrzenie na obecność medycyny w życiu społecznym. Rozwój wiedzy medycznej, trafność diagnoz antycypujących pojawienie się choroby, a także społeczne oczekiwania związane z zachowaniem zdrowia i długowiecznością stawiają nie tylko przed lekarzami nowe wyzwania. Rekomendowana przez mnie publikacja powinna zainteresować profesjonalistów z zakresu nauk społecznych i medycznych, ale również szerokie grono ludzi świadomie dbających o własną kondycję i stan zdrowia. [z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Uniwersytet Warszawski]
02-06-2017
Joseph Conrad and the Voicing of Textuality - Cloude Maisonnat, Volume XXVI
okladka_Joseph Conrad_KrajkaThis book is the product of its author’s long years of practice and expertise of Joseph Conrad’s fiction. In this innovative reading of ten major novels and seven stories, Claude Maisonnat focuses upon the presence of the textual voice whose “rather stiff and sombre music, with its reserve, its pride, its vast and implacable integrity” was already audible to Virginia Woolf. It is a voice loaded with a whole range of aesthetic and affective intensities declined here: it is equivocal, polyphonic, aporetic, melancholy, feminine, subversive, venomous, threatening, alive.
Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 22-02-2013 przez Aneta Okuń