Strona główna   Aktualności   Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym  

Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym

okladka_Recepcja mediow t3_BonieckaW związku z narastającym problemem pojawiania się coraz większej liczby doniesień o negatywnych skutkach wpływu mediów na młodych ludzi, ale i niewykorzystywania w pełni zasobów medialnych do wzbogacania ich rozwoju, wykształcenia i umiejętności, przekazujemy czytelnikom kolejny tom z serii „Recepcja mediów”. Został on poświęcony wpływowi środków masowego przekazu na uczniów klas I−VI szkoły podstawowej. Interdyscyplinarny charakter książki sprawił, że znalazły się w niej teksty badaczy rozmaitych dziedzin naukowych, takich jak: psychologia, pedagogika, medioznawstwo, językoznawstwo, socjologia, filozofia, plastyka, a także praktyków dziennikarstwa. Z zaprezentowanych badań i analiz można wysnuć konkluzje nie tylko związane stricte z recepcją mediów, ale także wnioski dla szeroko rozumianej edukacji medialnej.

Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 19-05-2017 przez Aneta Okuń