Strona główna   Aktualności   Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej - Zbigniew Hubicki  

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej - Zbigniew Hubicki

okladka_Cwiczenia laboratoryjne_HubickiSkrypt pt. Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku chemii technicznej, którzy rozpoczynają studia w Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach. Ma on na celu praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej, czyli analiza kationów, anionów i ich mieszanin. Skrypt zawiera wiadomości wstępne, dotyczące między innymi: dysocjacji jonowej, reakcji redoks, iloczynu rozpuszczalności oraz hydrolizy, co znacznie ułatwia zrozumienie przebiegu wielu reakcji chemicznych. Zasadnicze treści podzielone są na dwie części, dotyczące zarówno analizy kationów, jak i anionów. Ponadto omówiono analizę stopów oraz soli. Po każdym rozdziale klarownie przedstawiono sposób rozdzielania mieszanin kationów i anionów.

Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 08-08-2017 przez Aneta Okuń