Strona główna   Aktualności   Prologomena do historii komunikacji społecznej. Tom IV - Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji - Włodzimierz Mich  

Prologomena do historii komunikacji społecznej. Tom IV - Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji - Włodzimierz Mich

okladka_Prolegomena 4_MichTom 4 "Prolegomenów". podobnie jak poprzednie, to znakomita i wielostronna analiza zjawisk związanych z komunikowaniem się ludzi, w tym tomie szczególnie wewnątrzpodmiotowych, inspirowana najważniejszymi osiągnięciami badawczymi w obszarze nauki o komunikowaniu, komunikologii, lingwistyki, kognitywistyki, neurofizjologii oraz anatomii mózgu i związanych z nim aparatów percepcji: fonetycznego, wizualnego, słuchowego, węchowego i dotykowego człowieka. Dostarczają one Autorowi mocnych argumentów dla ewolucyjnej analizy zjawiska komunikowania się ludzi, postrzegania. poznawanie świata, powstawanie jego wewnętrznych reprezentacji, ale i ich ekspresji za pomocą różnych form językowych, tworzących współczesne sieci komunikacyjne, ulegające dalszej ewolucji twórczej pod wpływem ich użytkowania przez ludzi opartej na determinantach biologicznych, myślowych, językowych oraz kulturowych. [Z recenzji prof. dr. hab. Ignacego S. Fiuta]

Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 08-08-2017 przez Aneta Okuń