Strona główna   Aktualności   Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne - Jagoda Jezior  

Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne - Jagoda Jezior

okladka_Wyższe wykształcenie a rynek_JeziorOpracowane przez Jagodę Jezior studium jest rezultatem wieloletniej pracy badawczej prowadzonej na terenie województwa lubelskiego pod kątem wartości wyższego wykształcenia na rynku pracy. Podstawą opracowania jest kilkanaście projektów badawczych, w których uwzględniono opinię różnych kategorii respondentów reprezentujących pracodawców i pracobiorców. Przyjęta wieloaspektowa perspektywa badawcza, oparta na niezmiennie bogatych danych źródłowych, pozwala na uzyskanie wyważonej i niezwykle rzetelnej ekspertyzy, z czym mamy do czynienia w przedłożonej rozprawie. Autorka nie tylko analizuje, interpretuje i zestawia - z największą wnikliwością i skrupulatnością - obszerny materiał empiryczny, ale także nad prowadzonym przedsięwzięciem roztacza cenną refleksję metodologiczną, która sama w sobie stanowi wielką wartość podjętego przedsięwzięcia. Książka jest świadectwem gigantycznej pracy, jaka została wykonana, by uzyskać efekt, z którym Czytelnik ma szansę zapoznać się podczas lektury. [z recenzji dr. hab. Mariusza Zemły, prof. KUL]

Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 08-08-2017 przez Aneta Okuń