Strona główna   Aktualności   Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - Wojciech Czerski  

Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - Wojciech Czerski

okladka_Gotowosc nauczyciel_CzerskiW ostatnich latach z prawdziwą satysfakcją odnotować trzeba wzrost liczby prac dotyczących edukacyjnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, zawłaszcza że rosnącej liczbie publikacji towarzyszy poszerzenie pola badań i refleksji oraz – co istotne – dbałość o ich poziom merytoryczny. […] W tym „modnym” kierunku dociekań mieści się książka Wojciecha Czerskiego. […] Praca powinna okazać się atrakcyjna dla tych pedagogów i nauczycieli, którzy w imię własnych pasji informatycznych czy medialnych, świadomi rosnącej roli technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich znaczenia dla kształtu współczesnej edukacji w Polsce, podejmują trud racjonalnego i efektywnego wykorzystania mediów cyfrowych w swej pracy zawodowej dla dobra powierzonych ich pieczy dzieci i młodzieży. [Z recenzji dr. hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APS i NASK]

Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 11-08-2017 przez Aneta Okuń