Strona główna   Aktualności   Konteksty cierpienia  

Konteksty cierpienia

okladka_Konteksty cierpienia_TurskaZagadnienia podjęte w monografii mają nie tylko wartość poznawczą poprzez to, że ukazują wielowymiarowość cierpienia, ale mogą być też pomocne w diagnostyce klinicznej i konstruowaniu odpowiedniego wsparcia psychologicznego. […] Treść dotyczy jednego z najbardziej podstawowych – a zarazem najtrudniejszych do zrozumienia – wymiarów ludzkiej egzystencji, jakim jest cierpienie mające różne konteksty i przyczyny. […] Monografia jest efektem współdziałania pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce. [Z recenzji prof. Stanisławy Steuden, KUL]

Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 11-08-2017 przez Aneta Okuń