Strona główna   Aktualności   Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sadowoadministracyjnej kontroli, Kamil Sikora  

Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sadowoadministracyjnej kontroli, Kamil Sikora

okladka_Istota i charakter prawny_Sikora[…] z całą pewnością można stwierdzić, że recenzowana książka jest opracowaniem oryginalnym i wartościowym. Autor w sposób nowatorski i twórczy scharakteryzował oraz dokonał analizy prawniczej zawartych w niej zagadnień w sposób bardzo przejrzysty, rzeczowy i niezwykle staranny (z dużą dbałością o szczegóły i styl opracowania). Monografia stanowi autorskie stanowisko w dyskusji na temat istoty aktów prawa miejscowego jako niezbędnego z punktu widzenia lokalnego wyrazu decentralizacji prawotwórstwa, […] ma charakter pracy badawczej (twórczej), a prowadzone rozważania są ukierunkowane na aspekt kontroli sądowoadministracyjnej aktów prawa miejscowego. Mając na uwadze powyższe, a zwłaszcza walory teoretyczne i praktyczne, monografia zainteresuje z pewnością szerokie grono Czytelników i będzie stanowiła ważny wkład w polską literaturę przedmiotu. [z recenzji prof. zw. dr. hab. Artura Kusia]

Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 26-09-2017 przez Aneta Okuń