Strona główna   Aktualności   Etyka słowa. Wybór opracowań. I  

Etyka słowa. Wybór opracowań. I

Etyka slowa_BartminskiW niniejszym tomie znalazły się teksty wybitnych polskich uczonych pracujących w słowie i dla słowa. Niech ten imponujący zestaw autorów świadczy o skali problemu społecznego, jakim stał się publiczny dyskurs w naszym kraju, jakże często pozostający w jaskrawej sprzeczności z szeroko pojętą etyką słowa, pełen agresji i brutalności, nienawiści i pogardy, naruszający niezbywalne prawo każdego człowieka do poszanowania jego godności osobistej. Niech diagnoza takiej sytuacji w polskiej kulturze komunikacji służy pogłębionej refleksji, prowadzącej ku zdecydowanemu przeciwdziałaniu. [Jan Miodek]

Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 26-09-2017 przez Aneta Okuń